Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ülkemizde tüm taşınmaz mallar üzerindeki hakların kayıt altına alınması ve işlemlerin gerçekleştirilmesi görevini yürütmektedir.

Taşınmaz mallar üzerindeki haklar tek bir kişiye ait olabilir veya birden fazla kişiye ait olabilir. Eğer tapuda birden fazla kişiye ait olduğunu gösteren bir tapu varsa, bu hisseli tapu olarak adlandırılır.

DİĞER HİSSE SAHİPLERİ İTİRAZ HAKKINA SAHİP


Hisseli tapuda ön alım hakkı tanınır ve hisse sahiplerine şufa hakkı bulunur. Eğer bir hisse sahibi bu payı satmak isterse, diğer hisse sahipleri öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olurlar.

Ancak bu ön alım hakkı için verilen süre 3 ay ve dava açılmazsa hak ortadan kalkar. Aynı şekilde, habersiz satış yapıldığında ise 2 yıl içinde ön alım talepli dava açma süresi bulunmaktadır.

Dava açılmazsa ön alım hakkı düşer. Eğer hisse sahibi diğer hisse sahiplerine haber vermeden satış yaparsa, diğer hisse sahipleri itiraz hakkına sahiptir.

Sonuç olarak; Tapunun satışı hissedarların anlaşmasına bağlıdır ve ortak satış kararı verildiğinde tapu bir bütün olarak satılır. Hisseli tapunun satışı konusunda izlenecek yöntem, hissedarların anlaşmasına dayanır.